За да съхраните околната среда така добре както вашите пари, вие се нуждаете от първокласна термична изолация. Чрез увеличаване на температурата на повърхността на вътрешната стена е възможно да се намали стайната температура, тъй като тялото губи по-малко топлина чрез лъчеизлъчване. За всяка степен на намаляване на температурата в стаята, вие спестявате 6% от енергията. Но добрата топлинна изолация не се плаща само през зимния сезон. През лятото, изолацията предпазва сградите от силно нагряване.