Специално тегло kg/m3 2850
Еластична стъпка tn/cm2 749
Фактор на поглъщаемостта Wt% 0,23
фактор на термично разширение 1/? 5,5×10-6
Съпротивление на огъване kg/cm2 133
Изтриваемост при триене, 1000м 6,60