Специфична маса на гравитация gr/cm3
Тест за износване при триене mm
Коефициент на абсорбация %
Тест на влияние cm
Сила на компресия kg/cm2
Начин на замръзвване %
Сила на огъване kg/cm2
Изменение след термичен шок